Ceník úhrad, platný v roce 2019

Datum vydání: 30.01.2019

 

Platby jsou vybírány na základě

1) obecně závazné vyhlášky č. 1 / 2016, kterým se stanovuje poplatek za komunální odpad (účinnost od 01.01.2017, platí i v roce 2019)

2) obecně závazné vyhlášky č. 1 / 2011 o místních poplatcích (platnost od 22.4.2011, pro rok 2019 zůstává beze změny)

3) předpis č. 634 / 2004 Sb., o správních poplatcích

4) smlouvy o odvádění odpadních vod (stočné) - cena pro rok 2019 18,47 Kč / 1 m3 byla schválena zastupitelstvem obce 12. prosince 2018 

 

Položka: Cena v Kč:
1) poplatek za komunální odpad - jednorázově (pytel na svoz) 63
1) poplatek za komunální odpad - svoz 1x za 14 dní (nádoba do 120 litrů) 1.489
1) poplatek za komunální odpad - svoz 1x za 14 dní (nádoba do 240 litrů) 2.638
1) poplatek za komunální odpad - svoz 1x za 28 dní (nádoba do 120 litrů) 966
1) poplatek za komunální odpad - svoz 1x za 28 dní (nádoba do 240 litrů) 1.679
2) poplatek za psa (cena za rok) 60
2) provádění výkopových prací (cena za m2 a den) 1
2) umístění dočasných staveb a zařízení, sloužících pro poskytování služeb (cena za m2 a den) 10
2) umístění dočasných staveb, sloužících pro poskytování prodeje (cena za m2 a den) 10
2) umístění dočasných zařízení, sloužících pro poskytování prodeje (cena za m2 a den) 10
2) umístění reklamního zařízení (cena za m2 a den) 10
2) umístění skládek stavebního materiálu (cena za m2 a den) 5
2) umístění stavebního zařízení 10
2) umístění zařízení cirkusů (cena za m2 a den) 10
2) umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí (cena za m2 a den) 10
2) užívání veřejného prostranství pro kulturní akce (cena za m2 a den) 1
2) užívání veřejného prostranství pro potřeby filmových a televizních děl (cena za m2 a den) 10
2) užívání veřejného prostranství pro reklamní akce (cena za m2 a den) 10
2) užívání veřejného prostranství pro sportovní akce (cena za m2 a den) 1
2) vyhrazení trvalého parkovacího místa (cena za m2 a den) 1
3) správní poplatek - ověření listiny (cena za každou, i započatou stránku) 30
3) správní poplatek - ověření podpisu 30
3) správní poplatek - přihlášení k trvalému pobytu 50
3) správní poplatek - výpis z rejstříku trestů CzechPOINT 100
3) správní poplatek - výpis z katastru nemovistostí CzechPOINT - 1. strana 100, každá další 50 Kč  
3) správní poplatek - výpis z bodového hodnocení řidiče CzechPOINT 100
4) správní poplatek - výpis z živnostenského rejstříku CzechPOINT 100
4) správní poplatek - výpis z obchodního rejstříku CzechPOINT 100
4) stočné 2019 - částka za osobu (skutečně bydlící) a rok (směrné číslo spotřeby 36 m3 / osobu / rok) 665

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>