Informace o poplatcích pro rok 2017

Informace o výši poplatků v roce 2017:

Zastupitelstvo schválilo 7.12.2016 novou vyhlášku o poplatku za komunální odpad, podle které se od 01.01.2017 zvyšují ceny popelnic.

 

Svoz odpadu (termín splatnosti do 28.02.2017):

Popelnice 110 / 120 litrů

Popelnice 240 litrů

1.489 Kč (známka 1x za 14 dní)

2.638 Kč (známka 1x za 14 dní)

   966 Kč (známka 1x za 28 dní)

1.679 Kč (známka 1x za 28 dní)

 

Pytel na jednorázový svoz – 63 Kč

Roční pronájem popelnice se řídí cenou svozové firmy (já ji jen vybírám a přeposílám), ta zůstává beze změny – 121 Kč (nádoba 110/120 litrů), 193 Kč (nádoba 240 litrů).

 

Poplatek za psa (splatnost do 31. 3. 2017)

Vyhláška o místních poplatcích se nemění, poplatek za každého psa zůstává 60 Kč / rok. Opět připomínám: oznamovací povinnost, týkající se změn počtu psů (pořízení nového, případně naopak úhyn psa, jeho ztráta apod.). Informaci je nutné nahlásit do 15 dnů od takové změny! Nepotřebné psí známky nevyhazujte, ale vraťte je prosím na Obecní úřad. Počet psů v obci se pohybuje kolem stovky, známek bylo dvě stě. Přesto jsme museli objednávat nové.

 

Stočné pro rok 2017 (splatnost do 30. 9. 2017)

Stočné bylo stanoveno na veřejném zasedání zastupitelstva 07.12.2016. Pro rok 2017 zůstává cena 18,055 Kč / m3, to znamená, že při kalkulované spotřebě 36 m3 / osobu / rok platí stále cena 650 Kč/osobu/rok. Stočné zatím neplaťte, k zaplacení dostanete jako loni fakturu, zpracovanou podle podepsané smlouvy. Pokud u Vás došlo ke změně v počtu bydlících (narození, odstěhování nebo naopak přistěhování, úmrtí…) nebo jiných údajů (např. změna majitele domu), je třeba, abychom se urychleně domluvili na opravě smlouvy.

 

Petr Slonek, účetní

Obec Syrovátka

Obecní úřad Syrovátka

Obec Syrovátka leží v jižní části správního obvodu města Hradec Králové, ve vzdálenosti asi 13 km jihozápadně od této krajské metropole, uprostřed mikroregionu Urbanická brázda.

Syrovátka patří mezi obce s poměrně kompaktní zástavbou, především podél páteřní cesty. Charakter této zástavby je smíšený, s poměrně velkým zastoupením rodinných domů, jejichž majitelé pracovali v tehdy fungujícím cukrovaru. Vzrostlá zeleň v centru obce zvyšuje její estetické i obytné hodnoty.

Mezi kulturně hodnotné objekty v Syrovátce se řadí rovněž kaple na návsi a pomník padlým.

Současná Syrovátka je důležitým dopravním uzlem uprostřed mikroregionu. K 1. 1. 2017 tu má hlášený trvalý pobyt 419 obyvatel (k 1. 1. 2016 408 obyvatel, k 1. 1. 2015 421 obyvatel, k 1. 1. 2014 418 obyvatel, k 1. 1. 2013 417 obyvatel, k 1. 1. 2012 406 obyvatel, k 1. 1. 2011 399 obyvatel, k 1. 1. 2010 399 obyvatel, k 1. 1. 2009  405 obyvatel, k 1. 1. 2008 bylo 399 obyvatel).

Jak se k nám dostanete?

Jak se k nám dostanete?

Autem:
- po dálnici D11 (Praha - Hradec Králové), sjedete na odbočce Dobřenice - Pravy (exit 76). Projedete Dobřenice a po jednom kilometru přijedete do Syrovátky.

- po "staré" silnici, spojující Chlumec nad Cidlinou a Hradec Králové, odbočíte u Roudnice, do Syrovátky dojedete asi po dvou kilometrech

Vlakem:
po trati z Hradce Králové nebo z Chlumce nad Cidlinou, vystoupíte ve stanici Dobřenice. V Syrovátce jste ihned po vystoupení z vlaku - celý prostor nádraží prochází katastry Dobřenic i Syrovátky, ale nádražní budova je v Syrovátce.

Autobusem:
autobusy, které projíždějí obcí, se můžete dostat do Hradce Králové, do Pardubic a do Přelouče 

Na kole:
obcí prochází cyklotrasa č. 4200 Pardubice - Hrádek u Nechanic (zámek). U nádraží se spojuje s cyklotrasou č. 4198 Plačice - Dobřenice

Využití volného času:

===================================================================================