Triatlonový závod Czechman 2016 v sobotu 4. června 2016 - dopravní omezení, nabídka brigády

Mistrovství České republiky Czechman 2016 - dopravní omezení 4. června 2016, nabídka brigády

 V sobotu 4. června se v okolí obce jako každoročně koná triatlonový závod CZECHMAN 2016. Start i cíl je na písníku Oplatil mezi Starými Ždánicemi a Dolany.
 
Naší obcí opět prochází cyklistická část závodu. Závodníci pojedou směrem od Dobřenic, okolo samoobsluhy a dále na Osičky. Závodníci jedou dva okruhy, očekává se cca 500 startujících!
 
Závod probíhá za plného provozu, uzávěrky jsou v okolí startu a cíle. V době závodu ale může být pořadatelskou službou (případně policisty) omezen provoz v obci a okolí. Start závodu je ve 12,00 hodin, průjezd posledního účastníka obcí je odhadován na 17,00 hodin, ukončení závodu cca v 19,00 hodin.
 
Pořadatelé žádají, aby občané v tento den omezili v maximální možné míře parkování na krajnicích a na nebezpečných místech v trase závodu.
 http://czechman.cz/
  
Cyklistická mapa tratě, procházející naší obcí:
 http://czechman.cz/plan-trate/cyklistika/
  
Pořadatelé shánějí pro zajištění tratě cyklistiky dobrovolníky a jako vhodné jim připadá využít lidí přímo z obcí. Pokud má někdo o tuto činnost zájem (hlídání křižovatek), kontaktujte co nejdříve pana Dana Pallavicného, email: - daniel.pallavicini@race4u.cz.
Do emailu napište místo - obec, věk a tel. kontakt, pořadatelé vás budou v případě potřeby kontaktovat.

Požadavek: věk nejméně 17 - 18 let, zodpovědnost

Termín: sobota 04.06.2016, přibližně od 11,30 do 17,00 hodin

Pořadatelé nabízejí: 400 Kč, občerstvení ve formě bagety a pití a pořadatelské triko

(další informace jsou ve formě přílohy a objeví se po kliknutí na nadpis článku)

Uzavření silnice Syrovátka - Roudnice směrem k HK od 18.04. do 10.07.2016, plán objížďky

 

Upozorňujeme občany na plánovanou přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích

Od 18.04.2016 do 10.07.2016 bude prováděna rekonstrukce stávající komunikace a napojení pro pískovnu na silnici, vedoucí od Syrovátky k Roudnici (směr HK).

Z toho důvodu bude uzavřena silnice od křižovatky pod areálem Cerea a.s., směrem na Hradec Králové.

Objížďka bude vedena po staré silnici na kostkách k Roudnici směrem „ke hřbitovu“, kde bude možné najet na hlavní silnici HK – Chlumec n. C.

 

(po kliknutí na nadpis článku se objeví příloha - plánek objížďky)

Obec Syrovátka

Obecní úřad Syrovátka

Obec Syrovátka leží v jižní části správního obvodu města Hradec Králové, ve vzdálenosti asi 13 km jihozápadně od této krajské metropole, uprostřed mikroregionu Urbanická brázda.

Syrovátka patří mezi obce s poměrně kompaktní zástavbou, především podél páteřní cesty. Charakter této zástavby je smíšený, s poměrně velkým zastoupením rodinných domů, jejichž majitelé pracovali v tehdy fungujícím cukrovaru. Vzrostlá zeleň v centru obce zvyšuje její estetické i obytné hodnoty.

Mezi kulturně hodnotné objekty v Syrovátce se řadí rovněž kaple na návsi a pomník padlým.

Současná Syrovátka je důležitým dopravním uzlem uprostřed mikroregionu. K 1. 1. 2016 tu má hlášený trvalý pobyt 408 obyvatel (k 1. 1. 2015 421 obyvatel, k 1. 1. 2014 418 obyvatel, k 1. 1. 2013 417 obyvatel, k 1. 1. 2012 406 obyvatel, k 1. 1. 2011 399 obyvatel, k 1. 1. 2010 399 obyvatel, k 1. 1. 2009  405 obyvatel, k 1. 1. 2008 bylo 399 obyvatel).

Jak se k nám dostanete?

Jak se k nám dostanete?

Autem:
- po dálnici D11 (Praha - Hradec Králové), sjedete na odbočce Dobřenice - Pravy (exit 76). Projedete Dobřenice a po jednom kilometru přijedete do Syrovátky.

- po "staré" silnici, spojující Chlumec nad Cidlinou a Hradec Králové, odbočíte u Roudnice, do Syrovátky dojedete asi po dvou kilometrech

Vlakem:
po trati z Hradce Králové nebo z Chlumce nad Cidlinou, vystoupíte ve stanici Dobřenice. V Syrovátce jste ihned po vystoupení z vlaku - celý prostor nádraží prochází katastry Dobřenic i Syrovátky, ale nádražní budova je v Syrovátce.

Autobusem:
autobusy, které projíždějí obcí, se můžete dostat do Hradce Králové, do Pardubic a do Přelouče 

Na kole:
obcí prochází cyklotrasa č. 4200 Pardubice - Hrádek u Nechanic (zámek). U nádraží se spojuje s cyklotrasou č. 4198 Plačice - Dobřenice

Využití volného času:

===================================================================================