Usnesení ze dne 10. 11 .2010

V příloze je zápis č. 1 ze dne 10. 10. 2010 - ustavující zasedání Zastupitelstva Obce Syrovátka

« Usnesení a zápisy ze zasedání zastupitelstva