Zeleň u nádraží

Dne 28. 6. 2017 byly odstraněny kůly od výsadby kaštanů na veřejném prostranství  - zeleném pásu podél nádraží. Výsadba kaštanů je již dostatečně stabilizovaná a většina jedinců je zdravá a vitální. Důvodem pro odstranění tohoto nezbytného prvku mladé výsadby byla ztráta jeho funkčnosti. Naopak se pro některé stromy stával tento prvek nebezpečným a počal ohrožovat jejich zdravotní stav. Některé úvazky počaly kmeny zaškrcovat jen nepatrně nebo i významně. Navíc s nárůstem spodních větví docházelo k poškození jejich spodní strany při styku s horní částí vodorovného zpevnění.  V průběhu dalšího růsty stromy tato drobná poranění zhojí a budou v příštích letech zvětšovat svůj význam v této ploše obecní zeleně.                                                      

RNDr. František Bárta

zeleň u nádraží

zeleň u nádraží

zeleň u nádraží

zeleň u nádraží

zeleň u nádraží

zeleň u nádraží

zeleň u nádraží

zeleň u nádraží

zeleň u nádraží

zeleň u nádraží

« Další informace