Nová zeleň v Syrovátce

V pátek 7. a v neděli 9. dubna 2017 se v Syrovátce sázely ovocné keře. Obec Syrovátka rozhodla, na základě stížnosti občanů, nahradit nefunkční stromořadí na západním okraji obce novou zelení. Původní alej javorů je ve špatném stavu a ohrožuje svým stavem okolní pozemky obyvatel obce. Obec se tedy rozhodla, že nejprve podsadí novou zeleň a následně odstraní staré a často zdravotně a esteticky poškozené stromy podél komunikace na okraji obce.  Pro novou podsadbu navrhla keře druhu temnoplodec černoplodý, lidově zvaného aronie a keře muchovníku. Tyto keře dorůstají výšky 2 m a jejich plody obsahují mnoho vitamínů. Obec řešila především vyhranění okraje zastavěné části obce vůči okolním zemědělským pozemkům a ochranu před silnými větry. Zároveň nabídla občanům neformální podporu v podobě plodů, které jsou dostupné všem. Na vlastní výsadbě se v pátek podíleli obyvatelé přilehlých rodinných domů, další občané obce a členové mysliveckého sdružení Háj Osice se sídlem v Syrovátce. Díky aktivitě všech zúčastněných se v pátek vysadilo téměř sto keřů, které nahradí nefunkční alej javorů. V neděli pak občané z ulice K hřišti dosadili zbylé keře v této lokalitě. Množství nově vysazených keřů tak přispěje k ozelenění obce a obyvatelům bude nabídnuta nejen zeleň k potěše oka, ale i plody, které jsou zdravé a prospěšné. Pokud sami obyvatelé nebudou mít zájem zpracovat tyto plody, tak je zajisté zkonzumují ptáci, kteří plody využijí ke svému přežití a na jaře nás obveselí svými hlasovými projevy.

 

Text: František Bárta      Foto: Hana Böhmová, František Bárta

nová zeleň

nová zeleň

nová zeleň

nová zeleň

nová zeleň

nová zeleň

nová zeleň

nová zeleň

nová zeleň

nová zeleň

nová zeleň

nová zeleň

nová zeleň

nová zeleň

nová zeleň

nová zeleň

nová zeleň

nová zeleň

« Další informace