Harmonogram svozu odpadů na rok 2015

V příloze je harmonogram svozu odpadů na rok 2015 (příloha excel). Harmonogram je připraven pro možnost tisku v rozměru A4 nebo 2x A5.

 

V termínech nejsou pro rok 2015 žádné změny

svoz komunálního odpadu (popelnice): liché pondělí 1x za 14 dní (modré samolepky 1x za 28 dní)

svoz plastů: 1x za týden, vždy v úterý

svoz papíru: 1x za 14 dní, lichý čtvrtek

svoz skla: 1x za 28 dní

« Další informace