Obec Syrovátka - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2017

V příloze jsou ke zveřejnění dokumenty:

1) Obec Syrovátka - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2017.

2) Vybrané údaje majetkové evidence za rok 2017 - kanalizační stoky, Vybrané údaje majetkové evidence za rok 2017 - kanalizační stoky
« Aktuální informace