Veřejné zasedání zastupitelstva obce Syrovátka se koná ve středu 18. dubna 2018 od 17,00 hodin

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Syrovátka

se koná ve středu 18.04.2018 od 17,00 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Syrovátce

 

Program:

  1. Schválení programu zasedání
  2. Volba zapisovatele a ověřovatelů
  3. Žádost o poskytnutí dotace projekt II. etapa pod cukrovarem
  4. Úprava vyhlášky o odpadech
  5. Koupě pozemku od firmy LAUDIS a.s.
  6. Výběr projektanta kanalizace
  7. Výběrová komise pomník
  8. Úprava směrnice veřejné zakázky
  9. Diskuse, různé

 

 

Vyvěšeno:  09.04.2018                                        Sejmuto:  18.04.2018

 

 

Jaroslav Žalský v. r.

starosta obce

 

 

« Aktuální informace