Veřejné zasedání zastupitelstva obce Syrovátka se koná ve středu 21. února 2018 od 17,00 hodin

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Syrovátka

se koná

ve středu 21.02.2018 od 17,00 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Syrovátce

 

Program:

1.     Schválení programu zasedání

2.     Volba zapisovatele a ověřovatelů

3.     Revokace usnesení 4/46 ze dne 20.09.2017

4.     Diskuse, různé

 

 

Vyvěšeno:  13.02.2018                                       Sejmuto:  21.02.2018

 

 

Jaroslav Žalský v. r.

starosta obce

« Aktuální informace