Státní pozemkový úřad - nabídka nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro Státní pozemkový úřad k propachtování / pronájmu

V příloze zveřejňujeme dokument:

Státní pozemkový úřad - nabídka nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro Státní pozemkový úřad k propachtování / pronájmu

« Aktuální informace