Veřejné zasedání zastupitelstva se koná ve středu 20. září 2017 od 17,00 hodin

 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Syrovátka

 

se koná

 

ve středu 20.09.2017 od 17,00 hodin

 

 

 

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Syrovátce

 

 

 

 

Program:

 

 1. Schválení programu zasedání

 2. Volba zapisovatele a ověřovatelů

 3. Projednání přidělení dotace Ministerstva zemědělství – projekt „Obec Syrovátka – údržba kulturních prvků“

 4. Projednání přidělení dotace SFŽP – projekt „Třídíme ekologicky v obci Syrovátka“

 5. Diskuse, různé

   

   

   

   

  Vyvěšeno:  12.09.2017                                        Sejmuto:  20.09.2017

   

   

   

   

   

   

   

  Jaroslav Žalský v. r.

  starosta obce

   

 

« Aktuální informace